Om de behandeling zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen willen wij u graag vooraf enige informatie geven.

In de regel proberen wij zo snel mogelijk (binnen 2-3 werkdagen) een afspraak met u te maken. Wanneer dit niet lukt dan plaatsen wij u op een wachtlijst, deze is meestal niet langer dan 1 werkweek. Indien u voorkeur heeft voor een bepaalde therapeut, bepaalde dagen en/of een bepaald tijdstip dan zullen wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Mochten u klachten tussentijds opvallend veranderen dan is het raadzaam om even contact met ons op te nemen.

De eerste afspraak zal bestaan uit een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek waarbij wij uw klachten inventariseren. Aan de hand hiervan wordt een specifiek op uw aandoening gericht en door ons onderbouwd behandelprogramma opgesteld.

De gegevens van dit onderzoek worden geautomatiseerd opgeslagen in een dossier in de door ons gebruikte software (fysioroadmap), volgens die eisen die onze beroepsgroep en de zorgverzekeraar aan ons stelt als zorgverlener.

Door de behandelresultaten nauwkeurig te evalueren en steeds op het juiste moment de therapie aan te passen aan de verandering in uw klachtenbeeld, hoeft niet elke behandeling precies hetzelfde te zijn als de vorige. dit geldt ook voor de adviezen en/of leefregels en eventuele oefeningen die u in de praktijk van ons krijgt.

Als in een bepaald stadium van de therapie uw klachtenbeeld daar aanleiding toe geeft en wij dit wenselijk achten kunnen wij besluiten advies in te winnen bij een collega uit een andere praktijk, uw huisarts of de specialist die u heeft doorverwezen.

Aan u vragen we verder nog

 • Zelf goed uw polis na te kijken hoe u verzekerd bent, en op hoeveel behandelingen fysiotherapie u recht heeft per kalenderjaar.
 • Uw afsprakenkaartje elke behandeling mee te nemen.
 • Afmeldingen liefst geruime tijd van te voren door te geven, zodat er de mogelijkheid bestaat voor ons om een andere patiënt in te plannen.
 • In de wachtruimte plaats te nemen tot u door ons persoonlijk wordt opgehaald.
 • In uw eigen belang vragen te blijven stellen en de veranderingen in uw klachtenbeeld bij iedere behandeling aan te geven, dus ook de ongemakken die u thuis ondervindt of op uw werk. Deze informatie geeft uw meer inzicht in uw aandoening.
 • Ter ondersteuning van het behandeleffect onze adviezen serieus te nemen en op te volgen.
 • Pas na overleg met ons als uw behandelend fysiotherapeut (tussentijds of op het einde) contact op te nemen met uw verwijzend arts. U krijgt dan van ons (als wij dit noodzakelijk achten) een verslag mee met daarin alle relevante gegevens over de door ons gestelde diagnose en ingestelde behandeling.

Huisregelement

Omdat er in de praktijk meerdere patiënten en fysiotherapeuten tegelijk aanwezig zijn, hebben wij huisregels opgezet om ongelukken en verwarring te voorkomen. Het doel van de regels is om voor zowel patiënten, bezoekers als medewerkers een veilige en prettige omgeving te scheppen en te behouden.

 • Fysiotherapie zit niet in het basispakket van de zorgverzekeraars. Het zit wel in de meeste aanvullende verzekeringen, maar vaak met een beperkt aantal behandelingen. Als u over deze limiet komt, moet u de overige behandelingen zelf betalen. Informeert u alstublieft bij uw zorgverzekeraar of kijk in uw polisvoorwaarden.
 • Indien u verhinderd bent, dient u tenminste 24 uur van tevoren af te bellen. De behandeling zal dan niet in rekening worden gebracht. Als u dezelfde dag dat u de afspraak heeft afbelt, zijn wij helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
 • Veranderingen van afspraak kunt u telefonisch regelen.
 • Als u een afspraak heeft hoeft u zich niet meer te melden, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. U wordt op de afgesproken tijd opgeroepen. Wanneer u 10 minuten na de afgesproken tijd nog niet opgeroepen bent, meldt u zich dan even. Er kan tenslotte iets mis gegaan zijn.
 • U krijgt een afspraakkaartje mee voor de vervolgafspraak. Wilt u die de volgende keer weer meenemen?
 • Handdoeken zijn aanwezig in de praktijk. Indien gewenst kunt u uw eigen handdoek meenemen.
 • Patiënten en bezoekers dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens)normen te gedragen. De praktijk behoudt zich het recht om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit de praktijk.
 • Omdat in de praktijk ook minder valide patiënten worden behandeld is het gepast dat zij de ruimte c.q. voorrang krijgen voor een zitplaats.
 • Wanneer u een jas of andere eigendommen in de wachtkamer achterlaat, let u dan op uw waardevolle spullen. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van uw eigendommen in het pand of daarbuiten (auto, fiets e.a.).
 • Parkeert u uw auto of fiets zodanig dat iedereen zijn/haar weg kan vervolgen.
 • Wanneer u tijdens eventuele wachttijden bladen leest uit de lectuurbakken, wilt u deze dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
  In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.