Tarieven en verzekeringen

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben, dan brengen wij het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen in rekening. Wij streven ernaar met alle zorgverzekeraars een overeenkomst af te sluiten. Een overzicht van deze verzekeraars zal ik hieronder voor u opsommen. Mocht uw verzekeraar niet worden vermeld, informeer ons daar dan over. De mogelijkheid bestaat dat wij alsnog een overeenkomst met de betreffende verzekeraar aangaan, voor uw en ons gemak. We raden u uitdrukkelijk aan om vooraf te controleren of u (goed) verzekerd bent voor fysiotherapie en onder welke voorwaarden. Mochten er na het doorlezen nog onduidelijkheden blijven bestaan, neemt u dan gerust uw polisvoorwaarden mee zodat we er samen naar kunnen kijken.

Tarieven niet gecontracteerde zorgverzekeraars

Indien wij geen contract hebben afgesloten met een verzekeraar, om voor ons bepaalde redenen,of u bent onvoldoende verzekerd voor fysiotherapie, dan kunt u gewoon bij ons behandeld worden. Echter u ontvangt dan van ons een rekening met de hieronder geldende tarieven.

Prijslijst Fysiotherapeutische zorg 2017

Code Prestatiebeschrijving   Prijs
1000 Zitting 32,50
1001 Zitting aan huis (zitting inclusief toeslag uitbehandeling) 42,50
1002 Zitting in instelling (zitting inclusief inrichtingstoeslag) 37,50
1850 Screening 10,-
1851 Screening aan huis 20,-
1852 Screening in instelling 15,-
1860 Intake en onderzoek na screening 32,50-
1861 Intake en onderzoek na screening aan huis 42,50
1864 Screening, intake en onderzoek 45,-
1870 Intake en onderzoek na verwijzing 42,50
1871 Intake en onderzoek na verwijzing aan huis 52,50
1400 Eenmalig consult 50,-
- Toeslag buiten reguliere werktijden 10,-
- Verstrekte verband- en hulpmiddelen conform marktprijs
1900 Eenvoudige, korte rapporten 20,-
1901 Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten 35,-

Er zijn contracten afgesloten met alle verzekeraars. Controleer uw aanvullende verzekering voor recht op vergoeding fysiotherapie. De behandelingen die niet voor vergoeding door de verzekeraar in aanmerking komen, worden bij de patiënt in rekening gebracht. Ter informatie: bij chronische aandoeningen (zie lijst chronische aandoeningen op www.fysiovergoeding.nl) wordt fysiotherapie vanaf de 20e behandeling vergoed. Voor alle overige behandelingen dient u aanvullend verzekerd te zijn

Indien een afspraak niet minimal 24 uur van te voren wordt afgezegd, zal het volledige tarief in rekening worden gebracht!

Betalingsvoorwaarden

De behandelingen die u bij de fysiotherapeut heeft gehad worden aan het eind van iedere maand bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Alleen wanneer u verzekerd bent bij de IZA of wanneer u geen of een niet voldoende aanvullende verzekering heeft afgesloten, ontvangt u de rekening op uw huisadres. U dient dan zelf zorg te dragen voor de betaling. De betalingsvoorwaarden die worden gehanteerd zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut. Afspraken welke niet of te laat (binnen 24 uur) geannuleerd worden, zullen wij bij u in rekening moeten brengen. De fysiotherapeut heeft tenslotte behandeltijd vrij gehouden.

De betaling voor de fysiotherapeutische diensten zien wij graag uiterlijk dertig dagen na de factuurdatum op ons rekeningnummer bijgeschreven. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapiepraktijk vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de rekening zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen dan ten laste van de cliënt.

Gecontracteerde zorgverzekeraars

 • Zilveren Kruis Achmea
 • Avero Achmea
 • Interpolis
 • ONVZ
 • MENZIS
 • Zorg en Zekerheid
 • Unive,VGZ,IZA
 • CZ/Delta LLoyd/Ohra
 • Stad Holland
 • Agis
 • Fortis
 • Nedasco
 • Aevitea
 • Salland
 • Trias
 • De Frieslandse